Partneri

Zákazníci, B2B odberatelia, dodávatelia, výrobcovia, servisy, zamestnanci, komisní partneri

Zákazníci a odberatelia

Hlavnou skupinou partnerov sú koncoví zákazníci (B2C) a firemní odberatelia (B2B). V súvislosti s nimi je možné evidovať:

 • evidencia obratu zákazníka s možnosťou nastavenia fixného rabatu alebo obratového rabatu podľa vybraného obdobia
 • úverový limit a obchodné saldo
 • partnerské cenníky – rozsiahle možnosti cenotvorby umožňujú zadefinovať skupiny zákazníkov s rovnakými cenníkmi alebo použiť samostatné cenníky pre každého kľúčového odberateľa
 • možnosť nastaviť automatické odosielanie faktúr a dodacích listov zákazníkom na nastavenú emailovú adresu zo systému buď automaticky bezprostredne po ich vystavení alebo manuálne z aplikácie
 • Katana podporuje EDI komunikáciu s odberateľom

Ďalšie typy partnerov

Dodávatelia

 • dodávateľ tovaru na karte vrátane dodávateľského kódu tovaru
 • obchodné saldo s dodávateľom
 • dodávateľské cenníky- efektívny nástroj pre kontrolu dohodnutých zmluvných cien

Výrobcovia

 • výrobca tovaru na karte vrátané kódu tovaru výrobca
 • evidencia krajiny pôvodu tovaru pre potreby hlásenia pre Intrastat

Sprostredkovatelia

 • možnosť evidovať sprostredkovateľa pri predaji a následný reporting pre potreby odmeňovania
 • pomocou prepracovaného systému oprávnení je možné zadefinovať limitovaný prístup do Katany pre externých sprostredkovateľov

Zamestnanci

 • možnosť zamestnaneckého predaja – samostatný zamestnanecký cenník
 • evidencia majetku vydaného na zamestnanca

Servisy

 • možnosť nastaviť servisné stredisko pre región / predajňu / značku
 • evidencia rýchlosti opravy

Komisní partneri

 • možnosť dodávateľskej aj odberateľskej komisie
 • samostatná evidencia komisie a doklady pre ohlášky a vyúčtovanie

Get a quote tailor-made for you!

Write us a few sentences about yourself and we will prepare a price quote tailor-made for you.

  Katana is an online ERP software for small and medium-sized businesses. In the interface of the web application, you will find a comprehensive report on your business from purchases to complaints. 

  Copyright 2023. Flex-IS.

  bt_bb_section_top_section_coverage_image