Standard SKUs for goods that records stock and virtual SKUs for services

SKU configuration options

SKUs / cards do have multiple optional attributes and settings:

 • basic attributes (SKU code, name, VAT, alternative code)
 • data about manufacturer (manufacturer and his SKU code) and supplier (supplier and his SKU code)
 • SKU visibility - when using multiple warehouses / retail stores, SKUs can be managed centrally but visibilities at particular stores can differ
 • unit of measure - basic with possibility to set alternative unit of measure and its calculation to basic
 • ordering data
 • translations to foreign languages (in case of foreign business partners)
 • EAN / barcodes records - possibility to record multiple EANs for a single SKU
 • fees (recycling, audiovisual, ...)
 • partner attributes (supplier SKUs, EANs)
 • categories of material
 • attachments - possibility to attach picture or other documentation to goods. Pictures can be displayed in SKU detail or by selliing when using in Easysell editor
 • SKU compatibility - possibility to set accessories for goods
 • reporting and rentability calculation

Of course, it is possible to manage SKUs by batch imports from Excel file and to export all data from the system.

Katana-skladova-karta-ukazka-PC

Evidencia tovaru - tzv. normálne karty

Dôsledná evidencia skladových kariet na sklade je základným pilierom pre poriadok v skladovom hospodárstve.

Okrem všeobecných atribútov je možné na normálnych – tovarových skladových kartách nastaviť aj:

 • evidencia sériových čísel – v prípade, že má karta zaškrtnutú túto voľbu, je pri pohybe karty vyžadované aj sériové číslo tovaru (môže byť napríklad aj IMEI). Pri takomto tovare je možné evidovať pohyb tovaru a jeho aktuálne umiestnenie na úroveň konkrétneho kusu tovaru.
 • data about balení, rozmeroch a hmotnosti
 • informácie o stavoch skladu v predajnej sieti
 • automatické obaly – pri pridaní zadefinovaného počtu kusov sa doplní príslušný počet kusov obalu – napríklad fľaša / prepravka / paleta. Možnosť evidencie pre zálohované / vratné obaly

Virtuálne karty

Virtuálne skladové karty sa používajú prevažne na predaj služieb a prác. Vzhľadom na svoju povahu neevidujú stavu skladu a je ich možné vyskladňovať bez obmedzenia kusov.

Tento typ kariet je možné použiť napríklad pri fakturácii služieb, servisu, montážnych prác prípadne iných položiek, ktoré sa neevidujú na sklade.

Get a quote tailor-made for you!

Write us a few sentences about yourself and we will prepare a price quote tailor-made for you.

  Katana is an online ERP software for small and medium-sized businesses. In the interface of the web application, you will find a comprehensive report on your business from purchases to complaints. 

  Copyright 2023. Flex-IS.

  bt_bb_section_top_section_coverage_image