Footer | katanasystem.sk

Katana je online ekonomický softvér pre malé a stredné firmy. V rozhraní webovej aplikácie nájdete komplexnú správu Vášho podnikania od nákupu až po reklamácie.

Katana is an online ERP software for small and medium-sized businesses. In the interface of the web application, you will find a comprehensive report on your business from purchases to complaints. 

Copyright 2022. Flex-IS.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Katana is an online ERP software for small and medium-sized businesses. In the interface of the web application, you will find a comprehensive report on your business from purchases to complaints. 

Copyright 2022. Flex-IS.

bt_bb_section_top_section_coverage_image