EDI komunikácia v Katane

Čo je to EDI komunikácia:

EDI (Electronic Data Interchange) alebo elektronická výmena dát, je výmena obchodných dokumentov v štandardizovanom elektronickom formáte medzi obchodnými partnermi.

EDI nahrádza papierovú komunikáciu medzi obchodnými subjektami novou elektronickou formou. Elektronické dokumenty predstavujú moderný spôsob komunikácie, ktorý prináša významné benefity ako napríklad zníženie nákladov na odosielanie a spracovávanie dokumentov, zvýšenú rýchlosť spracovávania dokumentov a bezpečnejší spôsob komunikácie medzi partnermi.

Zavedenie EDI komunikácie pomáha minimalizovať potrebu manuálneho prepisovania dokladov od obchodného partnera do vlastného systému. Ak obchodní partneri komunikujú cez EDI komunikáciu, doklady ako objednávky, dodacie listy alebo faktúry je možné zakladať automaticky po prijatí príslušnej EDI správy. Nie je už teda potrebné kopírovať položky z objednávky alebo dodacieho listu ani importovať z tabuľky.

Výhody EDI komunikácie:

  • EDI výrazne znižuje náklady na papier, tlač a poštovné náklady
  • EDI zefektívňuje proces výmeny dokumentov vďaka automatizácii procesov, čo Vám okrem šetrenia času prináša aj transparentnú evidenciu dokumentov
  • EDI znižuje chybovosť v obchodných dokumentoch tým, že zaniká potreba manuálneho prepisovania a zadávania dát.
  • Dáta sú s EDI odosielané a prijímané v reálnom čase, neprichádza k zdržaniu spôsobenému čakaním na poštu a tým sa urýchľuje spracovanie dokumentov a informácií.
  • Posielanie dokumentov prostredníctvom EDI predstavuje bezpečnejšie riešenie v porovnaní s klasickou papierovou formou.

Aké dokumenty môžete používať:

  • Objednávky – ORDERS – doručením správy sa založí objednávka, ktorú stačí zrealizovať a tovar vyexpedovať. Nie je potrebné ručne prepisovať objednávky z emailu alebo faxu
  • Dodacie listy – DESADV – ide o tzv. avízo o dodávke – informácia o pripravenom tovare na expedíciu pre odberateľa
  • Faktúry – INVOIC – používa sa na odoslanie vystavenej faktúry odberateľovi

Systém Katana sa radí medzi takzvané EDI ready systémy, to znamená, že s našim systémom môžete využiť výhody, ktoré EDI komunikácia ponúka. Nájdete nás aj v zozname EDI ready systémov od EDIZONE.

Katana is an online ERP software for small and medium-sized businesses. In the interface of the web application, you will find a comprehensive report on your business from purchases to complaints. 

Copyright 2024. FLEX-IS, spol. s r.o.

bt_bb_section_top_section_coverage_image