Registrácia bankového účtu na Finančnej správe

V zmysle novely zákona  č. 563/2009 Z. z. o správe daní z dňa 27.10.2021, vznikla pre všetkých platiteľov DPH (podnikatelia registrovaní pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4) povinnosť registrácie podnikateľských bankových účtov na Finančnej správe od 15.11.2021 do 30.11.2021 

Podnikateľ je povinný podľa § 6 finančnému riaditeľstvu oznámiť čísla všetkých bankových účtov, ktoré sú používané na podnikanie:

  • na príjem platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty;
  • na úhrady platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty.

Čísla účtov je potrebné oznámiť elektronicky na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na portáli Finančnej správy v časti:

https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov

V záujme urýchlenia spracovania Vašich dokladov si Vás dovoľujeme požiadať o  včasnú registráciu Vašich podnikateľských bankových účtov na Finančnej správe.

 

Katana is an online ERP software for small and medium-sized businesses. In the interface of the web application, you will find a comprehensive report on your business from purchases to complaints. 

Copyright 2022. Flex-IS.

bt_bb_section_top_section_coverage_image