Upgrade systému Katana na 1.3 – zmeny a nové funkčnosti

Pripravili sme pre Vás ďalší väčší upgrade systému Katana, v rámci ktorého budú nasadené nasledovné úpravy:

Všeobecné:

 • Nové select boxy – umožňujú vyhľadávať v poliach s rozbaľovacím zoznamom hodnôt (napr. obchodný typ na karte).
  • v používateľských nastaveniach je možné prepnúť na pôvodné select boxy (nastavenie “Použiť natívny rozbaľovací zoznam”)
  • pridaná podpora pre výber viacerých hodnôt varsetu (tzv. multi-select)
 • Obmedzenie prihlásenia – nová funkčnosť umožňuje vybraným roliam obmedziť prístup do aplikácie len z nadefinovaných IP adries (napr. v rámci firemnej siete)
 • Kalendárové polia – upravené otváranie okna až na pokyn používateľa pri
  • kliknutí na ikonu kalendáru alebo do vnútra inputového poľa
  • pri stlačení medzerníka, keď je kurzor v inputovom poli
 • Zrušenie odoslanie formulára cez Enter
  • hlavný formulár upravený tak, aby sa nedal omylom odoslať cez tlačidlo Enter (napríklad uloženie partnera po stlačení Enter, zápočet fin. dokladu, ..)
  • Enter – slúži na odoslanie sub-formulárov a na interakciu so špeciálnymi formulárovými prvkami
  • Ctrl + Enter – je primárne odoslanie formulára na zápočet dokladov alebo uloženie kariet a partnerov
  • Ctrl + Shift + Enter – je sekundarny submit na ulozenie dokladu
 • Zoradenie položiek na tlačových podobách – v používateľských nastaveniach pribudne možnosť zmeniť si predvolené zoradenie (podľa kódu karty, názvu, atď.)

Doklady a faktúry:

 • Realizácia objednávky
  • objednávka uvedená na predajnom doklade sa vždy čiastočne realizuje a to aj v prípade, ak z nej nebola dodaná žiadna položka
  • započítanú objednávku je možné zrealizovať aj bez referencie na skladový doklad
 • Doklady – jednotková cena po zľave – pre používateľa s oprávnením na udelenie zľavy pribudne možnosť zadať v editore dokladov na položke aj j. cenu po zľave. Po zadaní ceny po zľave sa prepočíta položkový rabat (informačná zľava v %)
  • editor skladového dokladu bol zjednodušený, zobrazuje sa menej stĺpcov v položkách
  • pomocou ikony “oka” je možné “Zobraziť všetky j. ceny” a/alebo “Zobraziť všetky súčty DPH“. Tieto voľby je možné prednastaviť v používateľských nastaveniach
 • Vrátenie tovaru (CN) – zjednodušenie vrátenia tovaru podľa pôvodného predajného dokladu. Po vložení/výbere pôvodného predajného dokladu sa otvorí okno so zoznamom položiek, z ktorých je možné vybrať položky pre vrátenie.
 • Oprava faktúr – používateľ s príslušným oprávnením môže editovať vybrané polia na započítaných faktúrach (všetky textové polia + vybrané funkčné polia).
 • Faktúry – možnosť exportovať faktúry v xml formáte

Rozhrania:

 • Eshop API
  • Založenie objednávky (POST orders) – pridaná funkčnosť načítania konverzného kurzu pri vystavení objednávky v cudzej mene
  • Zmena skladovej karty (PUT cards) – doplnené ďalšie parametre pre úpravu skladovej karty: Čiarový kód (ean), Upozornenie (text_warning), Externý odkaz (url), Platnosť od (valid_from), Platnosť do (valid_to).
 • Odkaz pre prihlásenie na odber noviniek / newsletter bol pridaný do aplikácie, nájdete ho v  menu vľavo hore v záložke “Podpora

Katana is an online ERP software for small and medium-sized businesses. In the interface of the web application, you will find a comprehensive report on your business from purchases to complaints. 

Copyright 2024. FLEX-IS, spol. s r.o.

bt_bb_section_top_section_coverage_image