Kopírovanie dokladov - katanasystem

Pri vystavovaní skladových dokladov  sa Vám môže neraz stať, že budete v pravidelný intervaloch vystavovať opakujúce sa doklady. Na konci každého mesiaca vystavujete na nejakého zákazníka opakovane, taký istý doklad. Napríklad, keď dokupujete od dodávateľa skladové zásoby a každý mesiac sa položky a počty položiek na tomto doklade sa nelíšia alebo sa líšia len minimálne. Alebo budete na konci mesiaca potrebovať vystaviť 5 rovnakých predajných dokladov, ale každý na iného zákazníka. V aplikácii Katana nemusíte tieto doklady vypĺňať zakaždým nanovo ako robot. Stačí si ich prekopírovať, či už kopírujete položky aj s cenami alebo bez nich, Katana sa prispôsobí Vaším potrebám.

V aplikácií Katana je doklad možné vytvoriť prekopírovaním iného dokladu. Kopírovanie nie je obmedzené na typ dokladu. To znamená, že môžeme kopírovať z nákupného dokladu na preklad predaj na faktúru alebo kopírovať z predajného aj nákupného dokladu na iný predajný doklad. Aj kopírovanie dokladov v Katane ponúka viacero možností ako a čo kopírovať. Ako napríklad kopírovanie viacerých dokladov na jeden, kopírovať položky s cenami, bez cien atď…

Pre kopírovanie klikneme na funkčné tlačidlo v hlavičke dokladu. Aby bolo možné kopírovať položky na doklad, musí byť vyplnený partner.

Funkčné tlačidlo v hlavičke dokladu pre kopírovanie.

Po stlačení tlačidla sa otvorí dialógové okno pre kopírovanie dokladov.

Dialógové okno pre kopírovanie dokladov.

Vybrať doklad alebo doklady, z ktorých budeme kopírovať je možné buď zadaním kódu dokladu alebo kliknutím na lupu čím sa otvorí prehľadom skladových dokladov, ktoré je možné kopírovať.

Po zvolení jedného dokladu na kopírovanie sa kód dokladu zobrazí v poli Kopírované doklady.

Po zvolení jedného dokladu na kopírovanie sa kód dokladu zobrazí v poli Kopírované doklady. Číslo vedľa lupy sa zmení z 0 na 1 čo nás informuje o počte kopírovaných dokladov. Ak zvolíme viac ako jeden kopírovaný doklad, môžeme si ich zoznam zobraziť kliknutím na spomínané číslo.

Prehľad kopírovaných dokladov.

Vymazať existujúce riadky

Pokiaľ je funkcia Vymazať existujúce riadky zapnutá a doklad, na ktorý ideme kopírovať už obsahuje položky, budú tieto existujúce položky vymazané a nahradené novými. Ak táto funkcia zapnutá nie je, položky, ktoré sa na doklade už nachádzajú budú doplnené o tie nové z kopírované. Ak sa na doklade pred kopírovaním nenachádzajú žiadne položky, nezáleží na tom či táto funkcia je alebo nie je zapnutá. Nakoľko niet čo vymazať.

V praxi to vyzerá nasledovne. Na doklade máme tri položky Hruška, Jablko a Pomaranč.

Pôvodný doklad s tromi položkami.

Na tento doklad si skopírujeme položky z iného dokladu, s tým, že funkcia Vymazať existujúce riadky je vypnutá. Po potvrdení kopírovania sa položky na doklade rozšíria o položky z kopírovaného dokladu.

Na pôvodný doklad, ktorý obsahoval tri položky sme prekopírovali ďalšie tri položky. Dokopy ich je šesť.

Na doklad mi pribudli Modrá farba, Biela farba a Červená farba. Kopírovanie zopakujeme z toho istého dokladu s tým rozdielom, že teraz zaklikneme možnosť Vymazať existujúce riadky.

Na pôvodný doklad sme prekopírovali tri položky. Nakoľko bola funkcia Vymazať existujúce riadky zapnutá tieto tri položky nahradili pôvodné tri položky.

Z dokladu boli odstránené jeho pôvodné položky Hruška, Jablko a Pomaranč a nachádzajú sa na ňom už iba nové, prekopírované položky.

Kopírovať ceny

Funkcia Kopírovať ceny funguje presne tak, ako sa volá. Ak je táto funkcia zvolená a na doklad prekopírujeme položky dotiahnu sa aj s cenami.

Položky na doklad pribudli aj s cenami, ktoré mali nastavené na kopírovanom doklade.

Naopak ak nie je zvolená, položky sa na doklad prekopírujú bez cien.

Funkcia Kopírovať ceny bola vypnutá takže sa položky na doklad prekopírovali bez cien.

Kopírovať rabat

Posledné z nastavení, Kopírovať rabat, funguje na rovnakom princípe ako funkcia Kopírovať ceny. To znamená, že keď na doklad skopírujeme položky, s touto funkciou zapnutou, prekopírujú sa aj rabaty.

Funkcia Kopírovať rabat je zapnutá.

Ak je táto funkcia pri kopírovaní vypnutá položky sa prekopírujú bez rabatov.

Funkcia Kopírovať rabat je vypnutá.

Tieto nastavenia je možné aj kombinovať, napríklad tak, že skopírujeme rabaty, ale ceny nie.

Funkcia Kopírovať rabat je zapnutá, ale Kopírovať ceny je vypnutá.

Tieto na pohľad jednoduché, ale užitočné možnosti kopírovania doklad dokážu uľahčiť prácu s dokladmi, či už sa jedná o pravidelne sa opakujúce rovnaké doklady alebo prípady, kedy sa na nákupnom aj predajnom doklade majú nachádzať tie isté položky. V Katane nemusíte takéto doklady zakaždým manuálne vypĺňať. Stačí ich skopírovať.

Katana je online ekonomický softvér pre malé a stredné firmy. V rozhraní webovej aplikácie nájdete komplexnú správu Vášho podnikania od nákupu až po reklamácie. 

Copyright 2021. Flex-IS.

bt_bb_section_top_section_coverage_image