Mail banking a automatické párovanie platieb | katanasystem.sk

Obrovskou výzvou každej spoločnosti je zvyšovanie efektivity a produktivity práce. Vďaka pokroku v informačných technológiách je dnes možné značnú časť opakujúcich sa aktivít prenechať na automatické spracovávanie pomocou výpočtovej techniky. Takouto aktivitou je aj párovanie neuhradených faktúr s prijatými platbami alebo tzv. automatic cash reconciliation.

Vďaka mail bankingu v systéme Katana je možné párovanie faktúr “outsourcovať” na systém. Nie je potrebné riešiť integráciu na bankový softvér, stačí si v internetbankingu nastaviť automatické posielanie bankových výpisov vo formáte XML na dedikovanú emailovú adresu, ktorá je nastavená v Katane. V prípade, že internetbanking neposkytuje možnosť automatického posielania bankových výpisov, je možné tieto posielať aj manuálne.

Systém Katana po obdržaní emailu s bankovým výpisom vo formáte XML spáruje pohyby na bankovom výpise s faktúrami. Párovanie sa vykonáva na základe variabilného symbolu, preto je dôležité jeho dôsledné vypĺňanie. Ak sa systému nepodarí identifikovať platbu na základe variabilného symbolu, pokúsi sa spárovať platbu identifikáciou partnera na základe IBANu alebo názvu. Pokiaľ sa nejakú platbu nepodarí spárovať s faktúrou, uvidíte ju v editore bankového výpisu a stále ju môžete dopárovať manuálne.

Vďaka tomuto nástroju je možné ušetrený čas venovať aktivitám, ktoré pridávajú hodnotu.

Katana je online ekonomický softvér pre malé a stredné firmy. V rozhraní webovej aplikácie nájdete komplexnú správu Vášho podnikania od nákupu až po reklamácie. 

Copyright 2022. Flex-IS.

bt_bb_section_top_section_coverage_image