Ako zjednodušiť objednanie prepravy v Katane s Chameleoonom

Fakt, že čím ďalej tým viac predaja tovaru a služieb sa realizuje v online priestore nie je žiadnou novinkou. Presun do online sveta však môže pre obchodné spoločnosti predstavovať nemalú záťaž a viazanosť ľudských zdrojov spojenú so spracovaním e-shopových objednávok, balením tovaru, objednaním prepravy, lepením adresných štítkov a ďalšími aktivitami spojenými s odoslaním tovaru.

V tomto článku sa budeme venovať tomu, ako môže systém Katana a jeho prepojenie na službu Chameleoon zrýchliť a zefektívniť proces objednania prepravy.

Po spracovaní objednávky je niekoľko možností ako vytvoriť prepravu v Katane:

  • manuálne k individuálnemu obchodnému prípadu
  • hromadne k vybranému zoznamu obchodných prípadov – napríklad všetky vyfakturované dnes s doručením cez DPD
  • hromadne v následnosti na proces hromadnej fakturácie

Každá z týchto operácii vytvorí resp. predvyplní zásielky, s ktorými je možné ďalej pracovať:

Preprava Katana

 

Pre samotné objednanie prepravy u kuriérskej spoločnosti je možné použiť prepojenie Katany na systém Chameleoon, ktorý je prepojený na množstvo kuriérskych spoločností. Prepravy založené v Katane je teda možné hromadne preniesť so všetkými dátami do systému Chameleoon a to:

  • pomocou čísla prepravy – konkrétna jedna preprava, zoznam prepráv
  • dátumu prepravy  – napríklad všetky dnešné
  • alebo stavu prepravy – napríklad všetky v stave Nová (screenshot nižšie).

Chameleoon

Následne v Chameleoone je možné hromadne objednať prepravu u rôznych kuriérskych spoločností, s ktorými máte uzatvorené zmluvné vzťahy. Systém taktiež poskytuje možnosť hromadne vytlačiť adresné štítky špecifické pre kuriérsku spoločnosť.

Po založení prepravy v systéme Chameleoon je možné všetky stavy prepravy automaticky preniesť do Katany a teda informácie o objednávke, faktúre, stave zásielky je možné vidieť v jednom systéme centrálne.

Hlavné výhody riešenia:

  • Výrazná úspora času a ľudských zdrojov
  • Nulová chybovosť pri prepisovaní / kopírovaní údajov
  • Nižšia viazanosť na jednu kuriérsku spoločnosť / jednoduchšia zmena alebo pridanie novej kuriérskej spoločnosti
  • Evidencia všetkých zásielok na jednom mieste (nie je potrebné sa prihlasovať do každého systému zvlášť)

Katana je online ekonomický softvér pre malé a stredné firmy. V rozhraní webovej aplikácie nájdete komplexnú správu Vášho podnikania od nákupu až po reklamácie. 

Copyright 2023. FLEX-IS, spol. s r.o.

bt_bb_section_top_section_coverage_image