Akcie nad kontaktami alebo zautomatizujte odosielanie dokumentov a iných notifikácii - katanasystem

Musíte po predaji na faktúru ručne odoslať faktúru na mail zákazníkovi? Chceli by ste o prijatí objednávky automaticky upozorniť zákazníka SMS správou? Potrebujete o zmene stavu objednávky odoslať upozornenie do externého skladu? Šikovné možnosti funkcie akcia nad kontaktom vám umožnia automatizovať komunikáciu, či už internú alebo externú, od prijatia objednávky až po dodanie tovaru alebo služby.

Akcia nad kontaktom je v aplikácii Katana automatizovaný proces (zväčša sa jedná o odosielanie e-mailu alebo SMS správy), ktorý sa vykoná po tom čo používateľ v aplikácii spraví vopred určenú akciu – napríklad vystavenie skladového dokladu alebo faktúry. Jedná sa teda o procesy ako  odoslanie faktúry na mail zákazníkovi alebo SMS notifikáciu o zmene stavu objednávky.

Každý zákazník alebo obchodný partner môže mať v aplikácii evidovaných viacero kontaktov. Kontakty môžu byť rôznych typov – email, mobil, pevná linka alebo web. Ku každému typu je samozrejme možné priradiť viac než jeden kontakt. Znamená to, že pre jedného obchodného partnera môžete mať v aplikácií zaevidované rôzne emailové adresy. Napríklad emailovú adresu pre obchodne oddelenie, ďalšiu pre sklad a poslednú pre zákaznícku podporu. Pre každú jednu z týchto adries môžete nastaviť jedinečnú akciu, priradiť  akciu nad kontakt, ktorá sa vykoná napríklad pri

  • zápočte faktúry – automatické odoslanie faktúry na e-mail
  • realizácii objednávky (zákazníckej) – SMS notifikácia na telefónne číslo
  • zápočte skladového dokladu – automatické odosielanie dodacieho listu na e-mail
  • vytvorení objednávky pre dodávateľa – automatické odoslanie objednávky na e-mail

Obsiahle možnosti akcií nad kontaktami tak ponúkajú širokú škálu nastavení pre automatické upozornenia, či už odoslaných zákazníkovi alebo na účely internej komunikácie. Akcie nad kontaktami nájdu svoje využitie počas celého životného cyklu tovaru od nákupu cez objednávku až po faktúru.

Obsah odosielaných správ, či už e-mailov alebo SMS správ je totiž možné upravovať. Umožňujeme tým jednoduché použitie akcii nad kontaktami aj pre interné notifikácie ohľadom prebiehajúcich zákazkách. Okrem avíza o nákupe zákazníkovi na e-mailovú adresu, môže aplikácia automaticky odoslať aj informáciu o predaji, napríklad do externého skladu, kde už môžu skladníci začať pripravovať tovar. Minimalizuje sa tak náročnosť predaja, časová strata alebo prípadná chybovosť spôsobená ľudským faktorom.

Od avíza o nákupe zákazníkovi, SMS notifikáciách o stave objednávky. Odosielanie faktúr a dodacích listov na mail až po interné notifikácie ohľadom jednotlivých pohyboch. Vďaka akciám nad kontaktami je v  aplikácii Katana je možné zautomatizovať značnú vašej časť obchodnej komunikácie.

 

Katana je online ekonomický softvér pre malé a stredné firmy. V rozhraní webovej aplikácie nájdete komplexnú správu Vášho podnikania od nákupu až po reklamácie. 

Copyright 2021. Flex-IS.

bt_bb_section_top_section_coverage_image