Zaokrúhľovanie hotovostných platieb na 5 centov

Povinnosť zaokrúhľovať

 

Dňa 2.11.2021 poslanci NRSR schválili novelu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá udeľuje podnikateľom povinnosť zaokrúhľovať sumu k úhrade hotovostných predajov na 5 eurocentov. Cieľom tejto legislatívnej zmeny je obmedziť obeh 1 a 2 centových mincí, tie však ostávajú stále v platnosti.

V § 3 odsek 4 tohto zákona znie:¹

(4) Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.

Na základe tejto zmeny sa teda všetky hotovostné predaje tovaru majú zaokrúhľovať na celých 5 eurocentov. Suma celkového zaokrúhlenia musí byť vyčíslená na pokladničnom doklade, pričom táto suma nesmie byť zahrnutá do základu DPH. DPH sa bude počítať zo sumy pred zaokrúhlením.

Zaokruhlovanie_platieb_Katana

 

Čo sa zaokrúhľuje:

 

 • všetky hotovostné predaje tovaru a služieb, ktoré prechádzajú cez ORP
 • pri kombinovanej platbe (napr. hotovosť + platobná karta, hotovosť + darčeková poukážka) sa zaokrúhlenie týka len časti platenej v hotovosti
 • vrátenia tovaru v hotovosti
 • úhrady pohľadávky cez ORP v hotovosti

 

Čoho sa zaokrúhlenie netýka:

 

 • predaja tovaru a služieb uhradených iným platidlom ako hotovosť (platobná karta / darčeková poukážka)
 • predaja viacúčelového poukazu – napr. predaj darčekovej poukážky
 • dobitie prepaidovej kartynabitie kreditu (považuje sa za „inú finančnú transakciu“, na ktorú sa zaokrúhlenie nevzťahuje)
 • iných hotovostných operácii – pokladničných príjmov a výdajov (napr. výplata miezd z pokladne, preplácanie výdavkov za tankovanie PHM, atď.)

 

Zaujímavosti o 1 a 2 centových minciach²

 

 • tvoria viac ako 60% počtu kusov, ale len 3-4% z nominálnej hodnoty mincí v obehu
 • na jedného Slováka pripadá 92 kusov jedno a dvojcentových mincí
 • majú vysokú mieru straty z obehu – jednocentové 60% a dvojcentové 40%
 • odhadovaná úspora pre banky a obchodníkov je na úrovni 15 – 20% z celkových nákladov na manipuláciu s euromincami a ich spracovanie
 • 5 krajín eurozóny tieto mince už z obehu vyradilo – Belgicko, Fínsko, Holandsko, Írsko a Taliansko

 

Systém Katana a integrované registračné pokladne sú na túto zmenu pripravené.

 

Použité zdroje:

 1. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/457/20220701
 2. https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_nbs-navrhuje-obmedzenie-pouzivania-1-a-2-centovych-minci-pri-platbach-v-hotovosti

 

 

Katana je online ekonomický softvér pre malé a stredné firmy. V rozhraní webovej aplikácie nájdete komplexnú správu Vášho podnikania od nákupu až po reklamácie. 

Copyright 2023. FLEX-IS, spol. s r.o.

bt_bb_section_top_section_coverage_image