Komisia

Odberateľská komisia - komisionálny predaj, Dodávateľská komisia, Ohlášky predaja, Zákazky

Systém Katana podporuje aj komisionálny predaj tovaru ako aj príjem tovaru do komisie od dodávateľa. Komisionálny tovar evidovaný v samostatnej zásobe na úrovni partner – stredisko.

Odberateľská komisia

Odberateľská resp. vyšlá komisia predstavuje tovar, ktorý poskujete Vašim obchodným partnerom / odberateľom do komisie. Tento tovar je Vašim vlastníctvom a preto je stále zahrnutý do Vášho účtovného stavu.

Tovar vydávaný do komisie nie je potrebné preskladňovať na samostatný komisionálny sklad, stačí vytvoriť doklad Výdaj do komisie na konkrétneho partnera a vydaný tovar sa zaeviduje v samostatnej komisionálnej zásobe daného partnera. V prípade sieti predajní je možné tovar v komisii evidovať na úroveň prevádzky.

Následné vyúčtovanie ohlásených predajov odberateľa je možné realizovať buď priebežne – ihneď po prijatí každej ohlášky alebo kumulatívne na konci určeného obdobia v závislosti od vzájomnej dohody. Napríklad ohlášky predaja je možné prijímať na dennej / týždennej báze a vyúčtovanie mesačne.

Samotné vyúčtovanie je možné vykonať aj po skončení zúčtovacieho obdobia. V takom prípade sa ako dátum vystavenia použije posledný deň zúčtovacieho obdobia, pričom je možné použiť aj cenník platný v minulom období.

Dodávateľská komisia

Dodávateľská resp. prijatá alebo došlá komisia predstavuje tovar, ktorý Vám bol poskytnutý od Vašich dodávateľov do komisie. Tento tovar stále ostáva vlastníctvom dodávateľa, ale zároveň je evidovaný aj na Vašom sklade.

Komisionálny tovar nie je potrebné prijímať na samostatnom komisionálnom sklade, stačí vytvoriť doklad Príjem do d.komisie od konkrétneho partnera a prijatý tovar sa zaeviduje jednak ako tovar na sklade a zároveň aj v samostatnej komisionálnej zásobe daného partnera.

Systém Katana umožňuje aj príjem rovnakého tovaru od viacerých komisionálnych dodávateľov súčasne a taktiež kombináciu toho istého tovaru ako vlastného a zároveň aj v komisii (od jedného alebo aj viacerých dodávateľov).

Ohlášky predaja

Na konci vyúčtovacieho obdobia je potrebné komisionálnym dodávateľom nahlásiť, koľko z tovaru v komisii sa za uvedené obdobie predalo. Pre výpočet ohlášok sa používa analýza Návrh ohlášok, ktorá proporcionálne rozpočíta predaný komisionálny tovar medzi komisionálnych dodávateľov.

Pokiaľ by bol ten istý tovar evidovaný vo vlastnej zásobe, vlastný tovar sa vo výpočte prioritizuje. To znamená, že najskôr sa predáva vlastný tovar a až následne tovar v komisii.

Z návrhu ohlášok je možné hromadne založiť ohlášky predaja pre jednotlivých dodávateľov, ktoré sa môžu automaticky rozposlať na emailové adresy dodávateľov vo formáte PDF a / alebo CSV. Týmto spôsobom je možné výrazne zrýchliť a zautomatizovať proces ohlášok predaja komisionálneho tovaru.

Zákazky

Pracujete so zákazkami? Katana podporuje aj tento spôsob predaja. Tovar je možné na otvorenú zákazku priebežne vydávať alebo prijímať. Na konci obchodného prípadu zákazku uzavriete a vyúčtujete odberateľovi len skutočne odobratý tovar resp. služby.

Získajte cenovú ponuku na mieru!

Napíšte nám o sebe pár viet a my Vám pripravíme cenovú ponuku presne na mieru pre Váš podnik.


    Katana je online ekonomický softvér pre malé a stredné firmy. V rozhraní webovej aplikácie nájdete komplexnú správu Vášho podnikania od nákupu až po reklamácie. 

    Copyright 2024. FLEX-IS, spol. s r.o.

    bt_bb_section_top_section_coverage_image