Objednávky

Prijaté a vystavené objednávky, Hromadné spracovanie, Výpočet potreby pre objednanie

Konfigurovateľný objednávkový modul poskytuje mnoho funkcií pre evidenciu objednávok, prácu s disponibilitou, hromadné spracovanie, optimalizáciu procesov objednania tovaru a automatizáciu komunikácie s partnermi.

Prijaté objednávky

V závislosti od business procesov Vašej spoločnosti je možné nastaviť zákazníckym objednávkam rôzne správanie vo vzťahu k skladovým zásobám.

Základné typy prijatých objednávok:

 • nezáväzné objednávky (alebo evidenčné) – neponižujú disponibilitu, len zaevidujú dopyt po tovare
 • blokačné objednávky – blokujú tovar na sklade a teda ponižujú jeho disponibilitu. Vytvoriť blokačnú objednávku je možné aj v prípade, ak tovar nie je k dispozícii na sklade (t.j. disponibilita môže ísť do mínusu)
 • rezervácie – rezervujú tovar, ktorý je fyzicky / disponibilne na sklade. Objednať tovar je teda možné len do výšky disponibilného stavu.

Jednotlivé typy objednávok je možné nastaviť aj kombinovane – napríklad nezáväzná objednávka s možnosťou rezervácie znamená, že objednávka sa založí ako nezáväzná (t.j. neblokuje disponibilitu tovaru) a až po manuálnej akcii – zablokovanie / zarezervovanie tovaru (individuálne alebo hromadne) sa vybrané položky objednávky zablokujú resp. zarezervujú v závislosti od nastavenia objednávky.

Samozrejmosťou je možnosť používať viacero typov objednávok súčasne, prípadne iné objednávky pre B2B zákazníkov, iné pre B2C, prípadne samostatný typ objednávok pre e-shop.

Katana_objednavka_kosik
Katana_objednavka_doprava
Katana_objednavka_platba

Pri vybavovaní objednávok a príprave tovaru pomáha editor porovnávania položiek. Do editora používateľ pomocou čítačky čiarových kódov skenuje položky, ktoré sa online porovnávajú s položkami objednávky a pomocou filtrov a farebného rozlíšenia používateľa upozorňuje na prípadné rozdiely. Použitím tejto funkcie sa eliminuje chybovosť pri fyzickom vychystaní objednávky.

Katana-porovnanie

Hromadné spracovanie

Pre urýchlenie spracovania objednávok a rezervácií položiek, ktoré sú disponibilné, je možné použiť funkciu pre hromadnú rezerváciu.

Táto funkcia zarezervuje k príslušným objednávkam všetky položky, ktoré sú skladom, pričom pri spustení funkcie je možné zvoliť prioritizáciu:

 • buď rezervovať objednávky od najstaršej po najnovšiu
 • alebo prioritizovať kompletné objednávky, t.j. také, ktoré je možné vybaviť celé.

Zoznam zarezervovaného tovaru je možné následne použiť na zozbieranie tovaru a hromadné akcie ako sú:

 • vyskladnenie,
 • fakturácia,
 • založenie požiadavky na prepravu.

Pre viac informácii pozri aj náš blog venovaný objednávkam a ich hromadnému spracovaniu.

Vystavené objednávky

Vytváranie dodávateľských objednávok v Katane výrazne zvyšuje efektivitu logistických procesov a to najmä znížením času potrebného pre zostavenie zoznamu pre objednanie a zrýchlením komunikácie s dodávateľom.

Pre získanie množstva tovaru, ktoré je potrebné objednať, slúži Analýza tovaru pre objednanie. Pomocou rôznych vstupných parametrov je možné upraviť spôsob výpočtu. Je možné zvoliť napríklad výpočet “len zákaznícke objednávky” alebo “doplniť do minimálnych stavov” (resp. kombinácia oboch), prípadne zahrnúť do výpočtu aj nový / sezónny tovar.

Z výsledku tejto analýzy je možné hromadne vystaviť objednávky na dodávateľov zapísaných na kartách. Ak majú títo dodávatelia nastavenú elektronickú komunikáciu – prostredníctvom EDI komunikácie alebo emailom – systém tieto objednávky automaticky odošle nastaveným spôsobom.

Viac informácii v článku o výpočte potreby pre objednanie

Získajte cenovú ponuku na mieru!

Napíšte nám o sebe pár viet a my Vám pripravíme cenovú ponuku presne na mieru pre Váš podnik.


  Katana je online ekonomický softvér pre malé a stredné firmy. V rozhraní webovej aplikácie nájdete komplexnú správu Vášho podnikania od nákupu až po reklamácie. 

  Copyright 2024. FLEX-IS, spol. s r.o.

  bt_bb_section_top_section_coverage_image